Sài Gòn
Sài Gòn (tên gọi mới là thành phố Hồ Chí Minh) là thành phố lớn nhất tại Việt Nam về dân số và quy mô đô thị hóa. Đây còn là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục của Việt Nam. Thành phố này hiện có 19 quận và 5 huyện, tổng diện tích 2.095,239 km². Vào năm 2007, thành phố đón khoảng 3 triệu khách du lịch quốc tế tức 70% lượng khách vào Việt Nam. Các lĩnh vực giáo dục, truyền thông, thể thao, giải trí, thành phố Sài Gòn đều giữ vị thế nhất định.
  • 2,095,239 km²
  • 8,993,082 người
  • Kinh, Hoa, Khmer...
  • 41, 50 → 59