Quy Nhơn
Quy Nhơn là một thành phố lớn ven biển miền Trung Việt Nam và là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Bình Định, Việt Nam. Trước khi thuộc về Việt Nam, Quy Nhơn từng là đất của người Champa nên xung quanh thành phố hiện vẫn tồn tại nhiều di tích Chăm.
  • 284 km²
  • 457,400 người
  • Kinh, ‎Chăm‎, ‎Ba Na‎, ‎Hrê
  • 77-L1-L2