Phú Thọ
Phú Thọ là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam. Phú Thọ được coi là vùng Đất tổ cội nguồn của Việt Nam. Tương truyền tại nơi đây các vua Hùng đã dựng nước nên nhà nước Văn Lang - nhà nước đầu tiên của Việt Nam, với kinh đô là Phong Châu, tức xung quanh thành phố Việt Trì ngày nay.
  • 3.534,6 km²
  • 1.463.726 người
  • Kinh, Mường, Dao, Sán Chay
  • 19