Lạng Sơn
Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, biên giới, thuộc vùng Đông Bắc. Đây là tỉnh đầu tiên của Việt Nam trên 2 tuyến hành lang kinh tế, có đường sắt liên vận quốc tế nối với Quảng Tây, Trung Quốc rất thuận lợi cho giao lưu kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ với các tỉnh trong cả nước với Trung Quốc. Lạng Sơn có địa hình phức tạp, chủ yếu là núi thấp và đồi chiếm hơn 80%, độ cao trung bình 252 m so với mặt nước biển. Khu du lịch Mẫu Sơn được quy hoạch là khu du lịch Quốc gia, cách thành phố Lạng Sơn 31 km về phía Đông.
  • 8.310,09 km2
  • 781.655 người
  • Kinh, Tày, Dao, Nùng
  • 12