Đắk Nông
Đắk Nông là một tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, miền Trung, Việt Nam. Địa hình chủ yếu của Đắk Nông là địa hình núi, đa dạng và có sự chia cắt mạnh, xen giữa là các cao nguyên và đồng bằng thấp trũng. Đắk Nông sở hữu nhiều thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Các thác nước đẹp, hùng vĩ, còn nguyên sơ nằm giữa rừng già.
  • 6.509,29km²
  • 622.168 người
  • Kinh, Ê-đê, Nùng, M'Nông, Tày
  • 48