Cao Bằng
Cao Bằng là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam. Tỉnh Cao Bằng có cao nguyên đá vôi xen lẫn núi đất với độ cao trung bình trên 200 m so với mặt nước biển. Núi non trùng điệp cùng rừng núi chiếm hơn 90% diện tích toàn tỉnh. Cao Bằng được chia thành 3 vùng rõ rệt: Miền đông có nhiều núi đá, miền tây núi đất xen núi đá, miền tây nam phần lớn là núi đất có nhiều rừng rậm. Nơi đây nổi danh với thác Bản Giốc, suối Lê Nin…
  • 6.700,3 km²
  • 530.341 người
  • Tày, Nùng, H'Mông, Dao, Kinh, Sán Chay,...
  • 11